Yabancı İstilacı Tür Nedir? İstilacı türler bulundukları bölgeyi domine eden, bölgedeki biyolojik çeşitlilik ve ekosisteme tehdit arz eden canlı türleridir. Yabancı istilacı türler ise doğal yaşam alanlarının dışındaki ekosistemlere bir şekilde göç etmiş ve yeni bölgeyi tehlike altına almış türlere denir. Yeni geldikleri bölgelerdeki ekosisteme verdikleri zararlar geri dönülemez sonuçları doğurabilir. Yeni yabancı istilacı türlerin…

Anlatırlardı büyüklerimiz biz daha çocukken… “Bundan 30 yıl önce 30-40 cm çapında istiridyeler vardı Çanakkale’de” diye. Bazen balıkçı tekneleri yanaştığında Güzelyalı iskelesine, duyardık, köpekbalığı takılmış ağlara. İncitmeden çıkarır salarlardı o zamanın balıkçıları gözümüzün önünde denize. Hatta bir keresinde hatırlarım yolunu kaybetmiş bir balina girmişti Çanakkale boğazına. Teknelerle döndürüp çıkardılar boğazdan o koskocaman hayvanı. Annemler anlatırdı…