Güneş enerjisi nedir? Güneş içerisinde bulunan hidrojenlerin helyuma dönüşmesi füzyon sürecinde açığa çıkan ışınım enerjisine güneş enerjisi denilmektedir. Dünya atmosferinin dışında bu ışınımların şiddeti uzayda sabit değerdedir  ve 1370 W/m2  (Watt/metrekare) değerindedir. ancak yeryüzüne ulaştığında en yüksek 1100 W/m2’dir. Bu ışınımlar Güneş/Solar Panel Sistemleri ile elektrik enerjisine çevrilmektedir. Güneş enerjisi ile ilgili çalışmalar 1970’lerden sonra hız…

Vendée Globe, bugüne kadar tamamen tek başına, aralıksız ve hiç bir yardım olmaksızın gerçekleştirilen dünyanın en büyük yelken yarışıdır. Bu tarzdaki ilk etkinlik 1968’de Ümit, Leeuwin ve Horn burunlarının etrafını dolaşarak gerçekleştirilen Golden Globe yarışının öncülüğü ile başladı.  1968’de yola çıkan dokuz öncüden sadece biri, İngiltere Cornwall’ın en büyük limanı olan Falmouth’a geri dönmeyi başardı.…