Güneş enerjisi nedir? Güneş içerisinde bulunan hidrojenlerin helyuma dönüşmesi füzyon sürecinde açığa çıkan ışınım enerjisine güneş enerjisi denilmektedir. Dünya atmosferinin dışında bu ışınımların şiddeti uzayda sabit değerdedir  ve 1370 W/m2  (Watt/metrekare) değerindedir. ancak yeryüzüne ulaştığında en yüksek 1100 W/m2’dir. Bu ışınımlar Güneş/Solar Panel Sistemleri ile elektrik enerjisine çevrilmektedir. Güneş enerjisi ile ilgili çalışmalar 1970’lerden sonra hız…